Zavádíme principy cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) do běžné praxe. Strategií oběhového hospodářství je vytvoření funkčních vztahů mezi přírodou a člověkem uzavřením toků materiálů v cyklu.

 

Co nabízíme?

Odpadové hospodářství

Nastavíme vaše odpadové hospodářství tak, aby odpovídalo principům oběhového hospodářství a vaše náklady byly co nejnižší.

více informací

Dotační poradenství

Provedeme vás celým procesem čerpání dotace. Od přípravy projektu přes podání žádosti až k úspěšnému zakončení projektu včetně kompletní administrace projektu i v době udržitelnosti.

více informací

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní servis při administraci veřejných zakázek pro veřejné i soukromé zadavatele mimo i v režimu zákona o veřejných zakázkách.

více informací

Cílem je výrobek s ukončenou životností přeměnit na surovinu, nikoliv odpad.